About Han's YueMing Laser

Headquarter Scene
Han's Yueming Laser (Jiangsu Factory )


Dongguan Production Base Office Building


Dongguan Production Base Office BuildingShenzhen Production Base Office Building


Han`s Laser Technology Centre


Han`s Yueming laser Shenzhen headquarters
Guangdong Han's Yueming Laser Group CO.,LTD. (Industrial Factory Building)
 Employees Office BuildingIndustrial Factory Building
Industrial Factory BuildingEmployees Dormitory Building


Company Corner


Garden-like Industrial Workshop